DET VAR EN GÅNG...

….en man vid namn Ernst Lindahl. En sommardag i början av förra seklet kunde man se honom vandra längs Skäldervikens vackra kust. Han var doktor och letade nu efter en lämplig plats för att anlägga ett kustsanatorium för barn som led av tuberkulos.

Doktor Ernst Lindahl föddes 1864. Efter studierna vistades han utomlands där han bl.a. besökte kustsanatorier för vård av tuberkulossjuka.

Ernst Lindahl grundade kustsanatoriet i Vejbystrand 1903 och var högsta ansvarig för verksamheten fram till sin pensionering 1935.

Han var en verklig eldsjäl, en skicklig administratör och en kritisk iakttagare, som inte trodde mycket på auktoriteter. I mån av tid undervisade han även patienterna, främst i hemkunskap och svenska. Han var en rolig och stimulerande pedagog.

Ernst Lindahl dog den 2 april 1954 och i nekrologen kan vi läsa:

"Ernst Lindahl levde endast för en sak, ett intresse, ett ideal, nämligen att förbättra, utveckla och fullkomna sitt sjukhus. Det var hans livs arbete och hobby."