VARFÖR VEJBYSTRAND?

Det var en tillfällighet att kustsanatoriet byggdes just i Vejbystrand. Så här berättar Ernst Lindahl:

"Efter något sökande utmed Skäldervikens norra strand fann jag redan sommaren 1900 en plats, som jag ansåg mest lämplig för det blivande kustsanatoriet. ….. När jag alltså av en tillfällighet fick någon kännedom om denna trakt, behövde jag ej länge fundera. Här är det. Här skulle jag kanske få göra något för dem, som jag sett lida så mycket. . . . Platsen jag fann i Vejby på stranden vid skogsallmänningen ligger med härlig utsikt till Kullaberg på andra sidan havsviken. Sandstranden var bred, bottnen under det klara vattnet långsluttande och fast. Efter en stunds betänkande blev det klart för mig, att nu hade jag funnit rätta platsen."

Vejbystrand var – har det visat sig – ett mycket bra val. I behandlingen av tbc ingick salta bad, frisk luft och mycket sol. Och Vejbystrand kan verkligen erbjuda detta.

KVK:s markområde gick ända ner till vattenbrynet och en av de vackraste sandstränderna på Bjärehalvön.

Det må vara en tillfällighet eller inte - en bättre placering för ett kustsanatorium än Vejbystrand går knappast att uppbringa i vårt land.