KVISTGÅRDEN KÖPES


1907
Annex 1 byggs. Det är det hus som 2003 restaurerades till KVS-museum.

1908
Stallbyggnad och vagnbod byggs. Två femåriga hästar anskaffas.

1909
Den första röntgenapparaten anskaffas, den största i Skåne. KVK får samtidigt eget elverk.

1910
Huvudbyggnaden blir färdig med 160 vårdplatser, även för vuxna. KVK inviges av kronprins Gustaf Adolf, i närvaro av många inbjudna.

1911
Kvistgården, ett gammalt bondställe, inköps, och det anläggs en köksträdgård på gårdens åkermark. Kvistgården används bl.a. som personalbostad.

1913
Epidemiavdelning (avd. 4) med 40 vårdplatser inrättas. Kvistgården hyres ut som koloni.

1915
Ytterligare mark inköps (2,1 tunnland). Därmed får sanatoriet tillgång till en källa, som då beräknas fylla det framtida behovet av vatten.

1916
Obduktionsrum med katedralfönster i taket och gravkammare byggs under marklinjen. Ernst Lindahl ville, för patienternas skull, att hus med kors "gömdes undan" så mycket som möjligt. (På Barkåkra kyrkogård hade KVS en egen gravplats.)
Ekonomihuset byggs. KVK får eget bageri i källaren under köket.