KÖKET


Köks- och administrationsbyggnaden, populärt kallad ”köket”, byggdes 1903 och var den första byggnaden på KVK-området. Byggnaden innehöll sanatoriets administration. Det fanns ett vackert kök och i byggnaden fanns 40 vårdplatser.

1916 beslutades att allt bröd för patienter och personal skulle bakas på sanatoriet och ett bageri inrättades i källarvåningen i köksbyggnaden.

Under 1925 renoverades delar av köket och ytterligare två rum försågs med kakel på väggarna. I några av källarutrymmena lades klinker på golven. 1928 utrymdes en del av källaren för att bereda plats åt en kylanläggning. Ytterligare utrymmen i källarvåningen försågs då med kakel på väggarna.

1943 gjordes en större om- och tillbyggnad och huset fick en andra våning.

Tillbaka till modellen? Klicka HÄR