ANNEX 1


Där museet står i dag fanns det år 1906 en byggbarack tillhörande byggmästare K E Hultin, Ängelholm. Den hade blivit kvarlämnad efter det att Hultin uppfört några av de första byggnaderna på Kronprinsessan Victorias kustsanatorium (KVK).

Vid denna tid sålde man köksavfallet från sanatoriet till utomstående, att användas som hönsfoder. Dock erhöll KVK endast kronor 1:50 per månad för avfallet, knappast en lönande affär. Därför kontaktade man K E Hultin och med hans godkännande inreddes hans byggbarack till hönshus. En plan intill baracken inhägnades med ståltrådsnät och några höns inköptes och släpptes där den 1 april 1906. Året efter köpte KVK baracken för 100 kr, rev den och byggde av materialet ett nytt hönshus lite längre norrut.

På den plats där hönshuset stått byggdes annex 1, som stod färdigt för inflyttning den 8 juli 1907. I annexet var det plats för 19 barn i 3 rum. Det fjärde rummet var avsett för sköterskan. Källaren var uppdelad i två rum. Det ena användes för formalinrökning av kläder mm och i det andra installerades en järngryta från Norrahammar och detta utrymme användes därefter som badrum. Annexet brandförsäkrades för 6000 kr.

Tillkomsten av annex 1 innebar att KVK nu vintertid totalt kunde ta emot mer än 70 patienter. Dessutom frigjordes yta i övriga byggnader, som nu kunde användas som skolsal på förmiddagarna och sällskapsrum på eftermiddagarna.

1913 byggdes ett nytt epidemisjukhus öster om annex 1. När detta stod klart flyttades alla patienter med infektionssjukdomar dit och annexet användes istället för tbc-patienter under månaderna maj-september. För att få annexet godkänt för detta ändamål måste ventilationen förbättras, torvmullsklosetten ersättas med en vattenklosett och varmvatten dras in i byggnaden. Därefter kunde annexet som mest ta emot 22 tbc-patienter.

1928 lades gatsten på norra sidan om annex 1 och upp till avdelning 4 (epidemisjukhuset)

Annex 1 renoverades år 2003 och inrymmer idag KVS-museet.

Tillbaka till modellen? Klicka HÄR