LIGGHALLEN

I slutet av maj 1906 byggdes nära stranden en ligghall av trä, med tjärat papptak, öppen åt sydväst, 16 meter lång och 3 meter bred, målad med fasadinfärg. Arbetet utfördes av byggmästare K E Hultin för 426 kronor och 56 öre, utom målningen som verkställdes av gårdskarlen på KVK och en medhjälpare. 1915, när huvudbyggnaden tillkommit med sina stora solverandor minskade behovet av en ligghall. Dessutom hade golvet börjat ruttna. Därför revs ligghallen och av det virke som var prima byggdes vagnboden intill stallet väster om överläkarebostaden.

Tillbaka till modellen? Klicka HÄR