ANNEX 2


Detta annex byggdes fyra år efter annex 1, år 1911. Det användes, liksom annex 1,
som ”isoleringshus” för patienter med smittsamma sjukdomar.

På grund av många besvärande fall av olika typer av infektionssjukdomar, såsom scharlakansfeber och difteri, blev annex 2 redan från början för litet och planerna på ett större epidemisjukhus tog fart.

När den s.k. epidemin stod klar flyttades alla patienter med infektionssjukdomar dit och annexet användes för tbc-patienter under månaderna maj-september. Men för att få använda annex 2 för tbc-patienter måste först ventilationen förbättras och kolkaminerna ersättas med täljstensugnar.

Annex 2 revs någon gång på 1940-talet innan ett nytt hus i tegel uppfördes på tomten 1948, avsett för sysslomannen vid KVK.

Tillbaka till modellen? Klicka HÄR