HUVUDBYGGNADEN

Huvudbyggnadens södra fasad.

År 1908 hade 7 byggfirmor lämnat anbud för att få bygga KVK:s planerade huvudbyggnad. Anbudet på 163.780 kronor från byggherrarna Rönnberg och Gustafsson, Båstad, antogs i september och den 14 samma månad påbörjades grundarbetet.

På grund av mild väderlek kunde byggnadsarbetena fortgå ända till jul år 1908 utan avbrott, då hela första våningens väggar och en del av andra våningens murats upp.

Byggdes 1910 och hade då 160 vårdplatser. Inflyttning skedde den 1 april. Träd, buskar och prydnadsväxter planterades kring byggnaden så att hela sanatoriet blev omgivet av en parkanläggning.

1913 målades hela huvudbyggnaden invändigt med oljefärg. Även allt utvändigt trävirke oljemålades och alla murade partier kalkades. 1917 försågs huvudbyggnaden och de flesta andra byggnader med åskledare för en kostnad av 1234 kr och 50 öre.

Simbassäng för poliopatienter byggdes i källaren 1955. Renoverades på 1990-talet och 1999 öppnade KVS Vård AB i huvudbyggnaden, ett privat vårdhem med 31 platser på våningsplanen 1 och 2 samt hyreslägenheter på våning 3. Vårdhemmet drivs idag av Victum Omsorg (2015).

Tillbaka till modellen? Klicka HÄR