MELLANBYGGNADEN MED VÄRMECENTRAL OCH SKORSTEN


Den 15 juni 1904 stod ”Andra byggnaden” klar för inflyttning. Den var försedd med valmat tak och kupor och låg parallellt med köks- och administrations-byggnaden. Samtidigt byggdes också sammanbindningsgångarna med ligghall i södra gången, med stora ställbara fönster. Denna södra gång byggdes i trä och revs i mitten på 1930-talet då den byggdes om och till. I ”Andra byggnaden” fanns ytterligare 30 vårdplatser, ny matsal, skolsal och sällskapsrum.

I anslutning till byggnaden byggdes en panncentral, som lustigt nog även innehöll ett isförråd.

1910 byggdes den stora huvudbyggnaden söder om ”Andra byggnaden” och denna kopplades samman med den förbindelsegång, 16 m lång, som förståndigt nog byggts redan 1904.

1913 blev ”Andra byggnaden” påbyggd med en våning liksom sammanbindningsgången till själva huvudbyggnaden från vilken man nu hade direktförbindelse även i våningsplan 2. På andra våningen i byggnaden fanns nu en stor matsal med mathiss, diskrum och 3 boningsrum för elever. Den förutvarande matsalen på första våningen avdelades med vägg i mitten och den åt söder belägna delen blev ett ljust och rymligt strykrum. I norra delen togs golvet bort så att tvättstugan därunder fick två våningars höjd. Samtidigt utvidgades värmecentralen, en ny tredje ångpanna installerades, och en bostad för eldaren inreddes ovanpå värmecentralen.

1924, elva år senare, var sanatoriet tvingat att investera i en ny ångpanna.

1926 fick ångskorstenen vid en storm under våren så stark påfrestning att den bräcktes och hotade att falla omkull i nästa storm. Därför fick delar av den rivas, förstärkas och förses med plattjärnsband.

1928 förlängdes maskinhuset för att ge plats åt nya maskiner (ångturbingenerator och omformare) samt ett kolrum med plats för 100 ton kol.

1935 Utvidgades panncentralen och den 35 m höga skorstenen byggdes, som blev ett kärt riktmärke för sjöfarare.

”Andra byggnaden” revs 1998, då även den höga skorstenen revs.

Tillbaka till modellen.