Sommarsol

Bildandet

Huset på Sjövägen kostade 7000 kr. Köpet blev möjligt tack vare insamlingar, andelsinbetalningar och ett lån med Dr. Lindahl som borgensman.

Einar Gustavsson 1899-1982, var torparson från Västergötland och kom till kustsanatoriet 1926 för att få vård för sin skelettuberkolos. När han några år senare skrevs ut och ville flytta till Vejbystrand för gott, beviljades inte hans ansökan. Motiveringen var att socknen inte ville försörja människor som kunde ha svårt att klara sina liv på egen hand. Men för många av de patienter som vårdats på Kronprinsessan Victorias Kustsanatorium, likt Einar, fanns det tidigt ett behov av att återvända till Vejbystrand – om så bara för några veckor under sommaren. Dels hade de inte alltid blivit helt av med sin sjukdom och dels hade de många vänner i byn.

1929 bildade dessa tidigare KVK-patienter kamratföreningen Sommarsol. Till en början hyrde man en liten stuga på Kustvägen/Lindahls väg några veckor under sommaren. Med dålig hälsa och knappa ekonomiska resurser, men med en stark tro på att kunna bli bättre, återvände de år från år för att insupa den hälsobringande havsluften och vackra naturen.

Tack vare Einars idoga arbete gjordes projektet uppmärksammat och ekonomiska bidrag flöt in, som 1931 möjliggjorde köp av huset på Sjövägen 7. Det blev nu ett permanent sommarhem och närheten till sanatoriet bidrog till att man kunde anlita Dr. Lindahl där.

När platserna inte räckte till fick en del gäster inkvarteras hos hjälpsamma bybor. Under det första året hade Sommarsol totalt 75 gäster som betalade 1:25/dag.


Nybyggnation vid Skogsvägen stod klar 1943. Vykort från 1950.

Nybyggnation

1936 inleddes samarbete med De Handikappades Riksförbund (DHR) då det fanns behov av rekreation och sommarvistelse för andra än utskrivna sanatoriepatienter. Med anslag från förbundet kunde en tomt inköpas och tillsammans med insamlade medel påbörjades byggnationen vid Skogsvägen.

År 1943 invigdes nuvarande Sommarsol och anläggningen har succesivt byggts till under åren.

Med TBC på tillbakagång kom i stället patienter med andra typer av sjukdomar och skador vilket innebar helt andra behandlingsmetoder och behov av tekniska hjälpmedel.


Barnkoloni

DHR barnkoloni på sommaren från 1953. Vykort från 1963.
Paret Gustafsson med Sven Jerring.

1953 inrättade DHR en barnkoloni på egen tomtmark och redan efter ett par år byggdes den till med 24 platser för de handikappade barnen. Under 2 sommarmånader höll man öppet för rörelsehindrade barn från hela landet.

Tidigt startades kurser för föräldrar till CP-skadade barn.

Sven Jerring sände programmet "Barnens brevlåda" från DHR-kolonin. 'Fabror Sven' läste upp brev från barn och barn underhöll med sång och musik i radion.


Aulan stod klar 1957.

Samlingssal

Under åren 1956-57 uppfördes aulan där föreläsningar och kurser kunde avhållas. I samband med detta tillkom nya behandlingsrum och administrationslokaler.

Den gröna faran

Sommarsol hade en egen buss av märket Volvo, som användes bland annat vid utflykter i Vejbystrands omgivningar. Dåtida gäster brukade skämtsamt kalla bussen "Gröna faran". Dess legendariske chaufför under många år var Lennart "Basker" Åkesson.


Anläggningen med simbassängen c:a 1970.

Fortsatt expansion

Under 1960-talet utvecklades Sommarsol med rekreations- och behandlingsmöjligheter. Till- och nybyggnader skedde i takt med gästernas behov. Vid starten 1929 var TBC den förhärskande sjukdomsbilden, men senare kom de polioskadade, följda av MS-sjuka, reumatiker och ett ökande antal trafikskadade.

Erik Nilsson var föreståndare på Sommarsol 1965-1970 och han kunde ta emot Olof Palme, då denne invigde simbassängen med tempererat havsvatten sommaren 1967.


Kungaparet inviger nybygget 1983. Aktivt boulespel på gräsmattan 2015. En av SPA-poolerna 2015.

Vägen till en toppmodern SPA-anläggning

Nils H Mattson tillträdde som föreståndare 1970 och utvecklade verksamheten vidare på Sommarsol med bland annat nya lokala anpassningskurser.

Rolf Bondesson tog över stafettpinnen 1981 och fortsatte utbyggnad och modernisering i rask takt. 1983 invigde kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia ett större nybygge med 32 moderna rum, två inomhusbassänger och gymnastiksal. Dessutom flyttades huvudentrén, en ordentlig parkeringsplats anlades mot Haragårdsvägen och en ny campingplats med ett 15-tal platser.

Under 90-talet utvecklades Sommarsol till en modern aktiverings- och rehabiliteringsanläggning med hotellprägel och konferensmöjligheter. Restaurangen med smakfull inredning öppnades även för allmänheten och hade fullständiga rättigheter.

1999 tillträdde Kuno Plötz som Sommarsols VD och han fortsatte sina föregångares arbete med att bevara Sommarsols 70 år gamla grundkoncept, samtidigt med en smidig anpassning till ett nytt sekels krav och nya människors önskemål.

Från Strandhyddans lilla idealistiska kollektiv anno 1929 till dagens toppmoderna anläggning har mycket hunnit hända. Einars grundtanke levde dock kvar- att som rörelsehindrad få möjlighet att uppleva några veckors rekreation i en trivsam och avkopplande miljö med närhet till sol och hav.

Sommarsol blev under 2000-talet en 100% handikappanpassad SPA-resort med individuella behandlingsformer i avslappnande miljö och med tre pooler/bassänger inomhus och en utomhus.

Konkurs

Måndagen den 8 januari 2018 begärde sig rehabiliteringshemmet Sommarsol i konkurs. Det kom att påverka alla patienter, ett 80-tal anställda samt lasarettet i Helsingborg, eftersom Region Skåne hade ett fyraårigt avtal om vårdplatser på anläggningen i Vejbystrand.

Organisationen DHR:s bidragsstiftelse blev ny ägare till fastigheten i Vejbystrand under maj månad 2018. Avsikten är att anläggningen skall säljas vidare till en köpare som har inriktning mot rehabverksamhet eller vård och omsorg.

Rivningen inleddes under våren 2019. Den del som står kvar efter rivningarna, byggs om till LSS-boende som kommunen kommer att hyra. Den större samlingslokal som fanns bibehålles och den kommer det finnas möjlighet för t.ex. föreningar att låna/hyra. Ombyggnaden beräknas vara färdig i mars/april 2020. Bygglovshandlingar är även inlämnade för byggande av ett äldreboende som kommer att drivas av Humana. Denna byggnad beräknas vara klar sommaren 2021. Utöver detta planeras för trygghetsboende. Längre fram i tiden finns ideér för byggnation av radhus. Om vejbyborna är intresserade kan man tänka sig att verka för att få dit en vårdcentral.

2019-10-23. Texten uppdateras vid nya rön.


Till toppen på sidan