STALLET


En stallbyggnad med vagnsbod av resvirke, bräder och papp under papptak påbörjades hösten 1908 och var färdig i januari 1909, då två 5-åriga hästar, som kostade 1200 kr kom till sanatoriet. Stallbyggnaden låg utmed nuvarande Sanatorievägen.

I början skedde patienttransporterna med häst och vagn. Kusken Johan Nilsson och hästarna Sanna och Tori körde dagligen flera turer till stationen i Vejbyslätt för att hämta och lämna patienter.

Vägen från kustsanatoriet österut var vid denna tid dålig. Bönderna ville inte rusta upp vägen, i varje fall inte betala. Styrelsen för sanatoriet hyrde då en stenkross, några åboar, som hade sten i överflöd, och de flesta av hästägarna i och kring Vejby hjälptes åt att köra ut den krossade stenen på vägen. En del av stenen kom från gärdesgården mellan Rosenstigen och klitterna. En sträcka på 1,5 km blev lagad, halvvägs från sanatoriet till stationen i Vejbyslätt.

1917 uppfördes en ny vagnsbod för vagnarna till en kostnad av 400 kr.

1928 dog en av hästarna, som börjat sin tjänst vid KVK 1909 och ersattes genast med en ny, som fick namnet Docka.

1930 reparerades stallet och inredningen ändrades till två istället för fem spiltor. Därmed blev det plats för en lastbil. Sjukhusledningen ville nämligen fortsättningsvis endast ha en häst för körslor i trädgård och park, när den äldsta av hästarna inte längre kunde vara i tjänst. För övriga transporter användes bil.

1934 användes gammalt begagnat byggmaterial för att inreda ett 2-bilars garage i stallbyggnaden.

Stallet revs 1998.

Tillbaka till modellen.