TVÄTTEN


1922 fick arkitekt Gustaf Birch-Lindgren från Stockholm i uppdrag att rita ett tvätt- och personalbostadshus. Huset byggdes dock aldrig enligt de första ritningarna utan en del förenklingar genomfördes.

Den så kallade ”Tvätten” stod färdig att tas i bruk 1925. Byggkostnaden uppgick till 83. 645 kr. Eftersom hygienen var viktig inom sjukvården hade Tvätten naturligtvis stor betydelse för verksamheten.

För att Tvätten skulle kunna byggas revs det gamla hönshuset och ett nytt större hönshus byggdes. Byggnaden placerades i en sluttning med en ekonomibyggnad på ena sidan och däremellan f.d. gravkammare och obduktionsrum. På andra sidan fanns Annex 1, nuvarande KVS-muséet.

Det var först meningen att Tvätten skulle ha två våningar, men den färdiga byggnaden fick tre.

I byggnadens källarplan fanns en kulvert för vatten och rörledningar som förband tvättinrättningen med bl.a. huvudbyggnaden.

I bottenplanet inrättades tvättinrättningen med för den tiden det senaste i maskinell utrustning. Här tvättades allt från sänglinne och patientkläder till personalens arbetskläder. De anställda hade egna tvättnummer, och allt som lämnades in kunde hämtas ut manglat, struket och bländande vitt.

I de två övre planen inrättades personalbostäder. 20 små rum på var sida om en korridor, 2 sängar i varje rum, toaletter i ena änden och gemensamhetsutrymmen i den andra. Här bodde uteslutande kvinnlig personal.

Varma känslor spirade ibland på KVS, både bland patienter och anställda, och det var utan tvekan så att personalbostäderna i Tvätten utövade en lockelse på traktens grabbar.
”Här har många killar hängt för att få träffa töserna, som jobbade här”, som någon sa.

Fram till 1970-talet användes Tvätten i full skala med mellan 5 och 10 personer anställda. Tvätten revs 2010.

Tillbaka till modellen.

Så här diktade personalen vid KVK:s 40-årsträff 1985:

"Vi stöttade varandra och ställde alltid opp,
när Husmor var på krigsstig och ville sätta stopp,
för unga kavaljerer, som på rummen hälsa på,
då sprang nån före henne och varna:
Betty är på väg, hör Ni grabbar nu måste Ni nog gå."