John Ewert söker vänner från 1960-talet

Hejsan alla vänner + personal, kökspersonal och maskin, från 5-6:an till 1-2:an och badpersonalen, samt alla sköterskor!
Jag bodde på KVS 1961 -68 p. g. a. mitt funktionshinder. Jag trivdes jättebra där. Jag vill gärna komma i kontakt med någon av Er som bodde där samtidigt som mig. Gärna Ove Carlsson från Öland, Lennart Gustafsson från Värmland. Jag vill dessutom gärna komma i kontakt med följande ur personalen: Arne, Karin, Anna-Stina och Sonja samt Syster Britta och Leif och Monika samt slutligen Irene.
Jag efterlyser ortopediska kängor, om det finns någon som har kvar detta, vore jag glad att få kontakt med Dig som har dem. Finns det någon som vet var hissarna - stora hissen och lilla hissen - tog vägen efter rivningen 1998? Vad hände med skorstenen och reningsverket samt trapphuset?.
Finns det någon som arbetade på Radio Victoria vore det kul att få kontakt, eftersom jag hjälpte till att lägga på skivorna på grammofonen.
Jag bor nu i Trollhättan och är 45 år gammal. Jag sommar- jobbade dessutom mycket på KVS tillsammans med Arne  och Ärna i badet, under somrarna 1977-86. Tyvärr har jag ingen bild på mig från KVS-tiden.
Många Hälsningar
John Ewert Swen Johansson, Trollhättan

John Ewert kontaktar du på adressen nedan.