Nordiska Krigsbarnsmötet i Frostavallen 2007

 

Kvs-museet ställde ut vid Nordiska Krigsbarnsmötet i Frostavallen i maj 2007.