KRIGSBARNEN TAS EMOT

1941 Ett 90-tal fruktträd planterades på minigolfbanan.

1942 50-talet flyktingbarn från Finland och Baltikum tas emot.

1943 Om- och påbyggnad av en andra våning på första huset.

1945 Antalet finska barn ökar betydligt. Bättre levnadsstandard, aktivt smittskyddsarbete, pastörisering av mjölk och i någon mån BVC-vaccination och läkemedel mot TBC bidrog sammantaget till ett gradvis minskat antal nyinsjuknande i TBC. Detta resulterade i allt lägre beläggning av barnplatserna, som nu istället användes för vuxna kvinnor.

1946 Läkemedelskontot överskrids med 3000 kronor p.g.a. ökad användning av penicillin.

1949 Intendent- och maskinchefsbostäderna byggs.

Kvs-museet ställde ut vid Nordiska Krigsbarnsmötet i Frostavallen i maj 2007. Klicka HÄR!